dictionary-attack

Adam

Administrator
Staff member
Jul 15, 2020
719
2
18
Credits
3,870
Points
3,440
Açıklama
Bir web sitesi veya ip adresine giriş için sözlük saldırısı yapan bir script.

Script test ortamı üzerinden test edilmiştir.

Kurulacak modüller
  • Linux için kurulum
sudo pip install -r requirements.txt

  • Windows için kurulum
python -m pip install -r .\requirements.txt

Kullanım
  • Linux için kullanım
python3 dictionaryAtack.py

  • Windows için kullanım
python dictionaryAtack.py


download zip
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
A dictionary-attack Web hacking 0
Similar threads

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)